ˆ

Rejestr informacji o środowisku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Typ formularza Data dokumentu Zakres przedmiotowy
Lp: 581
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2012-03-21
Zakres przedmiotowy
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew z terenu działki nr 24/2 i 24/3 w Chromowie
Lp: 582
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2012-03-20
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew z terenu działki nr 372 w Bobrowicach
Lp: 583
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2012-03-19
Zakres przedmiotowy
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew z terenu działki nr 195 w Bobrowicach
Lp: 584
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2012-03-19
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew z terenu działek nr 124/8 i 105/1 w Tarnawie Krośnieńskiej
Lp: 585
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2012-03-16
Zakres przedmiotowy
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew z terenu działki nr 29/1 w Dachowie
Lp: 586
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2012-03-16
Zakres przedmiotowy
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew z terenu działki nr 162/7 w Tarnawie Krośnieńskiej
Lp: 587
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2012-03-14
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew z terenu działki nr 70 w Bobrowicach
Lp: 588
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2012-03-13
Zakres przedmiotowy
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew z terenu działki nr 48/3 i 63/5 w Kukadle
Lp: 589
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2012-03-13
Zakres przedmiotowy
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew z terenu działki nr 427/1, 411/1, 430/1, 419/1 i 426/7 w Bobrowicach
Lp: 590
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2012-03-13
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew z terenu działki nr 17 w Przychowie

Nawigacja między stronami listy informacji