ˆ

Rejestr informacji o środowisku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Typ formularza Data dokumentu Zakres przedmiotowy
Lp: 571
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2012-04-03
Zakres przedmiotowy
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew z terenu działki nr 372 w Bobrowicach
Lp: 572
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2012-04-03
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew z terenu działki nr 508 w Bobrowicach
Lp: 573
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2012-04-03
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew z terenu działki nr 318 w Bronkowie
Lp: 574
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2012-04-02
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew z terenu działki nr 80/4 w Dychowie
Lp: 575
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2012-03-26
Zakres przedmiotowy
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew z terenu działki nr 70 w Bobrowicach
Lp: 576
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2012-03-26
Zakres przedmiotowy
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew z terenu działki nr 226, 229/1, 231 i 232 w Barłogach
Lp: 577
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2012-03-26
Zakres przedmiotowy
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew z terenu działki nr 13 w Chojnowie
Lp: 578
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2012-03-26
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew z terenu działki nr 9/9 w Chojnowie
Lp: 579
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2012-03-22
Zakres przedmiotowy
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew z terenu działki nr 51/2 i 68/3 w Żarkowie
Lp: 580
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2012-03-22
Zakres przedmiotowy
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew z terenu działki nr 16 w Bobrowicach

Nawigacja między stronami listy informacji