ˆ

Rejestr informacji o środowisku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Typ formularza Data dokumentu Zakres przedmiotowy
Lp: 561
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2012-04-27
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew z terenu działki nr 20/1 i 20/8 w Kukadle
Lp: 562
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2012-04-25
Zakres przedmiotowy
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew z terenu działki nr 717 w Bobrowicach
Lp: 563
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2012-04-20
Zakres przedmiotowy
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew z terenu działki nr 124/8 i 105/1 w Tarnawie Krośnieńskiej
Lp: 564
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2012-04-20
Zakres przedmiotowy
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew z terenu działki nr 172/2 w Dachowie
Lp: 565
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2012-04-18
Zakres przedmiotowy
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew z terenu działki nr 80/4 w Dychowie
Lp: 566
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2012-04-17
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew z terenu działki nr 172/2 w Dachowie
Lp: 567
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2012-04-16
Zakres przedmiotowy
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew z terenu działki nr 318 w Bronkowie
Lp: 568
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2012-04-10
Zakres przedmiotowy
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew z terenu działki nr 9/9 w Chojnowie
Lp: 569
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2012-04-10
Zakres przedmiotowy
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew z terenu działki nr 508 w Bobrowicach
Lp: 570
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2012-04-10
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew z terenu działki nr 14/1 w Bobrowicach

Nawigacja między stronami listy informacji