ˆ

Rejestr informacji o środowisku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Typ formularza Data dokumentu Zakres przedmiotowy
Lp: 41
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2014-11-12
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew z terenu działki nr 63 w obrębie Wełmice
Lp: 42
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2014-11-12
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew z terenu działki nr 18 w obrębie Chromów
Lp: 43
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2014-11-05
Zakres przedmiotowy
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew z terenu działki nr 818 w obrębie
Lp: 44
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2014-10-31
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew z terenu działki nr 818 w obrębie Bobrowice
Lp: 45
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2014-10-30
Zakres przedmiotowy
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew z terenu działki nr 11/33, 18/2 w obrębie Dychów
Lp: 46
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2014-10-28
Zakres przedmiotowy
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew z terenu działki nr 18 w obrębie Chromów
Lp: 47
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2014-10-28
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew z terenu działki nr 297/1 w obrębie Dychów
Lp: 48
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2014-10-23
Zakres przedmiotowy
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew z terenu działki nr 314 w obrębie Bobrowice
Lp: 49
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2014-10-23
Zakres przedmiotowy
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew z terenu działki nr 456/9 w obrębie Bobrowice
Lp: 50
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2014-10-23
Zakres przedmiotowy
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew z terenu działki nr 456/8 w obrębie Bobrowiice

Nawigacja między stronami listy informacji