ˆ

Rejestr informacji o środowisku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Typ formularza Data dokumentu Zakres przedmiotowy
Lp: 481
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2012-09-14
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew z terenu działki nr 87/10 w Dychowie
Lp: 482
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2012-09-13
Zakres przedmiotowy
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew z terenu działki nr 793, 801 i 803 w Bobrowicach - rzeka-kanał Bobrowice
Lp: 483
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2012-09-13
Zakres przedmiotowy
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew z terenu działki nr 14/3 w Przychowie
Lp: 484
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2012-09-13
Zakres przedmiotowy
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew z terenu działki nr 115 i 95/6 w Janiszowicach
Lp: 485
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2012-09-13
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew z terenu działki nr 230/1 w Dachowie
Lp: 486
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2012-09-12
Zakres przedmiotowy
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew z terenu działki nr 430/1, 422/1 i 411/1 w obrębie Bobrowice
Lp: 487
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2012-09-12
Zakres przedmiotowy
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew z terenu działki nr 431/1 w obrębie Bobrowice
Lp: 488
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2012-09-12
Zakres przedmiotowy
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew z terenu działki nr 65/3 i 48/1 w obrębie Kukadło
Lp: 489
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2012-09-12
Zakres przedmiotowy
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew z terenu działki nr 124/6 w Bronkowie
Lp: 490
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2012-09-12
Zakres przedmiotowy
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew z terenu działki nr 108 w Dychowie

Nawigacja między stronami listy informacji