ˆ

Rejestr informacji o środowisku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Typ formularza Data dokumentu Zakres przedmiotowy
Lp: 461
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2012-10-15
Zakres przedmiotowy
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew z terenu działki nr 87/10 w Dychowie
Lp: 462
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2012-10-11
Zakres przedmiotowy
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew z terenu działki nr 242/2 w Dychowie
Lp: 463
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2012-10-11
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew z terenu działki nr 250/3 w obrębie Wełmice
Lp: 464
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2012-10-11
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew z terenu działki nr 246 w obrębie Janiszowice
Lp: 465
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2012-10-09
Zakres przedmiotowy
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew z terenu działki nr 18 w Żarkowie
Lp: 466
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2012-10-05
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew z terenu działki nr 312 w obrębie Kukadła
Lp: 467
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2012-10-04
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew z terenu działki nr 300 w obrębie Wełmice
Lp: 468
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2012-10-04
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew z terenu działki nr 839, 101, 102, 103/1 i 104 w obrębie Bobrowice, Barłogi
Lp: 469
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2012-10-02
Zakres przedmiotowy
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew z terenu działki nr 296/2 w Wełmicach
Lp: 470
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2012-10-01
Zakres przedmiotowy
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew z terenu działki nr 230/1 w Dachowie

Nawigacja między stronami listy informacji