ˆ

Rejestr informacji o środowisku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Typ formularza Data dokumentu Zakres przedmiotowy
Lp: 441
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2012-11-26
Zakres przedmiotowy
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew z terenu działki nr 318/1 w Dychowie
Lp: 442
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2012-11-26
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew z terenu działki nr 8/4 w Kukadle
Lp: 443
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2012-11-22
Zakres przedmiotowy
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew z terenu działki nr 292 w Strużce
Lp: 444
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2012-11-22
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew z terenu działki nr 430/1 w obrębie Bobrowice
Lp: 445
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2012-11-22
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew z terenu działki nr 431/1 w Bobrowicach
Lp: 446
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2012-11-22
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew z terenu działki nr 65/3 i 48/1 w obrębie Kukadło
Lp: 447
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2012-11-20
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew z terenu działki nr 154/2 w Bronkowie
Lp: 448
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2012-11-13
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew z terenu działki nr 836 w obrębie Bobrowice
Lp: 449
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2012-11-09
Zakres przedmiotowy
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew z terenu działki nr 70/1 w Dychowie
Lp: 450
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2012-11-08
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew z terenu działki nr 318/1 w Dychowie

Nawigacja między stronami listy informacji