ˆ

Rejestr informacji o środowisku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Typ formularza Data dokumentu Zakres przedmiotowy
Lp: 431
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2012-12-04
Zakres przedmiotowy
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew z terenu działki nr 9/2 i 104 w Dębach
Lp: 432
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2012-12-04
Zakres przedmiotowy
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew z terenu działki nr 313/4 w obrębie Dychów
Lp: 433
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2012-12-04
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew z terenu działki nr 283 w obrębie Dychów
Lp: 434
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2012-12-03
Zakres przedmiotowy
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew z terenu działki nr 8/4 w Kukadle
Lp: 435
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2012-12-03
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew z terenu działki nr 138/2 w Bobrowicach
Lp: 436
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2012-11-27
Zakres przedmiotowy
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew z terenu działki nr 250/3 w obrębie Wełmice
Lp: 437
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2012-11-27
Zakres przedmiotowy
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew z terenu działki nr 246 w obrębie Janiszowice
Lp: 438
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2012-11-26
Zakres przedmiotowy
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew z terenu działki nr 430/1 w obrębie Bobrowice
Lp: 439
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2012-11-26
Zakres przedmiotowy
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew z terenu działki nr 431/1 w Bobrowicach
Lp: 440
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2012-11-26
Zakres przedmiotowy
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew z terenu działki nr 65/3 i 48/1 w obrębie Kukadło

Nawigacja między stronami listy informacji