ˆ

Rejestr informacji o środowisku

Pobierz dane XML Rejestr informacji o środowisku: A/3/2015Drukuj informację Rejestr informacji o środowisku: A/3/2015

Szczegóły informacji

A/3/2015

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Typ: Formularz A

Ogłoszono dnia: przez Bartosz Dzień

Zakres przedmiotowy: wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji pn. budowa mechaniczno - biologicznej oczyszczalni ścieków w m. Bobrowice

Data złożenia: 2015-10-08

Dane wnioskodawcy: Z-d Produkcyjno-Projektowy

Wyszczególnienie załączników do wniosku: karta informacyjna przedsięwzięcia, kopie mapy ewidencyjnej teren, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, wypisy z rejestru gruntów terenów, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie

Nazwa organu/adresat wniosku: Wójt Gminy

Miejsce przechowywania: Urząd Gminy Bobrowice

« powrót do poprzedniej strony