ˆ

Rejestr informacji o środowisku

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2015-12-29

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
09:13:20 Edycja elementu Rejestr Informacji o Środowisku - formularz wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji pn. budowa mechaniczno - biologicznej oczyszczalni ścieków w m. Bobrowice Adam Prystarz

Zmiany z dnia: 2015-11-27

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
07:12:35 Upublicznienie elementu Rejestr Informacji o Środowisku - formularz wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji pn. budowa mechaniczno - biologicznej oczyszczalni ścieków w m. Bobrowice Bartosz Dzień
« powrót do poprzedniej strony