ˆ

Rejestr informacji o środowisku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Typ formularza Data dokumentu Zakres przedmiotowy
Lp: 11
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2015-02-27
Zakres przedmiotowy
budowa elektrowni wodnej na rzece Bóbr w obrębie Chromów
Lp: 12
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2014-12-22
Zakres przedmiotowy
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew z terenu działki nr 114/1,114/2 w obrębie Tarnawa Krośnieńska
Lp: 13
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2014-12-18
Zakres przedmiotowy
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew z terenu działki nr 398/1 w obrębie Bobrowice
Lp: 14
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2014-12-16
Zakres przedmiotowy
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew z terenu działki nr 281 w obrębie Bronków
Lp: 15
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2014-12-16
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew z terenu działki nr 448 w obrębie Bobrowice
Lp: 16
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2014-12-15
Zakres przedmiotowy
Decyzja odmawiająca na usunięcie drzew z terenu działki nr 121 w obrębie Chromów
Lp: 17
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2014-12-15
Zakres przedmiotowy
Decyzja zezwalająca na usunięcie 1 szt drzewa z terenu działki nr 99/10 w obrębie Dychów.Decyzja odmawiająca na usunięcie 9 szt drzew z terenu działki nr 99/10 w obrębie Dychów
Lp: 18
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2014-12-12
Zakres przedmiotowy
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew z terenu działki nr 76/3 w obrębie Kukadło
Lp: 19
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2014-12-12
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew z terenu działki nr 281 w obrębie Bronków
Lp: 20
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2014-12-11
Zakres przedmiotowy
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew z terenu działki nr 63 w obrębie Wełmice

Nawigacja między stronami listy informacji