ˆ

Rejestr informacji o środowisku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Typ formularza Data dokumentu Zakres przedmiotowy
Lp: 91
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2014-08-28
Zakres przedmiotowy
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew z terenu działki nr 126/1 w obrębie Dychów
Lp: 92
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2014-08-28
Zakres przedmiotowy
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew z terenu działki nr 89 w obrębie Zarkowie
Lp: 93
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2014-08-28
Zakres przedmiotowy
Decyzja odmawiająca na usunięcie drzew z terenu działki nr 121 w obrębie Chromów
Lp: 94
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2014-08-28
Zakres przedmiotowy
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew z terenu działki nr 179 w obrębie Barłogi
Lp: 95
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2014-08-28
Zakres przedmiotowy
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew z terenu działki nr 336/1 w obrębie Bobrowice
Lp: 96
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2014-08-28
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie krzaków i drzew z terenu działki nr 826, 17/2 w obrębie Kukadło i Chojnowo
Lp: 97
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2014-08-22
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew z terenu działki nr 316/1 w obrębie Dychów
Lp: 98
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2014-08-22
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew z terenu działki nr 98/2, 97/1 w obrębie Dychów
Lp: 99
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2014-08-21
Zakres przedmiotowy
Decyzja odmawiająca na usunięcie drzew z terenu działki nr 296/3 w obrębie Strużka
Lp: 100
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2014-08-20
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew z terenu działki nr 88/6 w obrębie Dychów

Nawigacja między stronami listy informacji