ˆ

Rejestr informacji o środowisku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Typ formularza Data dokumentu Zakres przedmiotowy
Lp: 1
Typ formularza
Formularz I
Typ dokumentu
2016-05-20
Zakres przedmiotowy
Budowa mostu nad rzeką Bóbr w ciągu drogi krajowej nr 32 w km 28+601
Lp: 2
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2015-12-30
Zakres przedmiotowy
decyzja o umorzeniu postępowania dot. budowy stacji bazowej telefonii komórkowej T-Mobile w m. Strużka - dz. nr 326
Lp: 3
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2015-12-07
Zakres przedmiotowy
Uzgodnienia dot. zakresu i stwierdzenia konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. budowa stacji bazowej telefonii komórkowej sieci T-Mobile S.A. na działce nr 326 w obrębie Strużka
Lp: 4
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2015-11-20
Zakres przedmiotowy
budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej na działce nr 462/8 wraz z budową sieci kanalizacyjnej dosyłowej w m. Bobrowice
Lp: 5
Typ formularza
Formularz I
Typ dokumentu
2015-11-02
Zakres przedmiotowy
Odwołanie GDDKiA od decyzji w sprawie środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji budowa mostu na rzece Bóbr w obrębie Dychów
Lp: 6
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2015-10-29
Zakres przedmiotowy
budowa stacji bazowej telefonii komórkowej sieci T-Mobile na działce nr 326 w obrębie Strużka
Lp: 7
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2015-10-16
Zakres przedmiotowy
decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. budowa mostu na rzece Bóbr w obrębie Dychów
Lp: 8
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2015-10-08
Zakres przedmiotowy
wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji pn. budowa mechaniczno - biologicznej oczyszczalni ścieków w m. Bobrowice
Lp: 9
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2015-05-08
Zakres przedmiotowy
budowa elektrowni wodnej na rzece Bóbr w obrębie Chromów
Lp: 10
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2015-05-01
Zakres przedmiotowy
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew z terenu działki nr 11/17 w obrębie Dychów

Nawigacja między stronami listy informacji