ˆ

Rejestr zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2021-04-02

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
12:57:47 Upublicznienie elementu załącznik do informacji ogłoszenie wyników - Nazwa elementu do którego przynależy: WÓJT GMINY BOBROWICE Ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspieranie i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Bobrowice w roku 2021 Agnieszka Hołownia

Zmiany z dnia: 2021-04-01

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:39:25 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Informacja o wynikach przetargu - Nazwa elementu do którego przynależy: WÓJT GMINY BOBROWICE OGŁASZA I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości Katarzyna Nowak
12:19:50 Upublicznienie elementu informacja Sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Bobrowice za 2020 rok Ewelina Roszak
11:40:12 Edycja elementu załącznik do informacji Regulamin UG - zmiana źródła Nazwa elementu do którego przynależy: Regulamin organizacyjny Ewelina Roszak

Zmiany z dnia: 2021-03-29

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
11:52:47 Edycja elementu informacja Posiedzenie komisji w dniu 13 kwietnia 2021 r. godz. 9:00 - świetlica wiejska w Bobrowicach. UWAGA ZMIANA TERMINU NA 14 kwietnia 2021 r. Ewelina Roszak

Zmiany z dnia: 2021-03-26

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
15:57:45 Deaktywacja elementu załącznik do informacji Protokół nr 2/2021 - Nazwa elementu do którego przynależy: KOMISJA REWIZYJNA ROK 2021 (kadencja 2018-2023) Ewelina Roszak
09:34:05 Upublicznienie elementu informacja Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy Katarzyna Nowak
09:03:59 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dot. ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla lokalizacji inwestycji polegającej na budowie oświetlenia drogowego na działkach nr ewidencyjny292, 291, 247/1, 303, 186/1, 186/2, 183, 175 w m. Strużka Ewelina Roszak
09:03:59 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie o przesłaniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego do uzgodnień dla lokalizacji inwestycji polegającej na budowie oświetlenia drogowego na działkach nr ewidencyjny 292, 291, 247/1, 303, 186/1, 186/2, 183, 175 w m.Strużka Ewelina Roszak
08:47:22 Upublicznienie elementu Akty prawne - akt prawny 21/21 Ewelina Roszak

Nawigacja między stronami listy informacji