ˆ

Rejestr zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2022-10-21

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
11:06:10 Upublicznienie elementu Akty prawne - akt prawny 77/22 Ewelina Roszak

Zmiany z dnia: 2022-10-19

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
11:14:52 Upublicznienie elementu Akty prawne - akt prawny XXVII/326/22 Ewelina Roszak
11:13:09 Upublicznienie elementu Akty prawne - akt prawny XXVII/325/22 Ewelina Roszak

Zmiany z dnia: 2022-10-18

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:30:39 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Informacja z dnia 18 października 2022 r. - Nazwa elementu do którego przynależy: Informacja o działalności międzysesyjnej Wójta Ewelina Roszak
14:00:07 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie Wójta Gminy Bobrowice o wydaniu postanowienia o konieczności oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Zalesienie gruntów rolnych działka nr ewidencyjny 264/3 obręb Kukadło, gmina Bobrowice". Iwona Gdowska
13:51:37 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Protokół nr XXVI/22 z posiedzenia Rady Gminy Bobrowice w dniu 6 września 2022r. - Nazwa elementu do którego przynależy: Protokoły z Sesji Rady Gminy Bobrowice Ewelina Roszak
13:28:56 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Protokół nr 6/2022 - Nazwa elementu do którego przynależy: KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI ROK 2022 (kadencja 2018-2023) Ewelina Roszak
13:26:32 Upublicznienie elementu informacja XXVII sesja Rady Gminy Bobrowice - 18.10.2022 r. Ewelina Roszak
13:25:10 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Informacja z dnia 18 października 2022 r. - Nazwa elementu do którego przynależy: Informacje Przewodniczącego o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym Ewelina Roszak
13:24:33 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Informacja z dnia 6 wrzesnia 2022 r. - Nazwa elementu do którego przynależy: Informacje Przewodniczącego o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym Ewelina Roszak

Nawigacja między stronami listy informacji