ˆ

Rejestr zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2021-04-08

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
20:04:19 Edycja elementu informacja Rejestry i ewidencje udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Bobrowice Bartosz Dzień
14:58:18 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Lista osób zakwalifikowanych - Nazwa elementu do którego przynależy: WÓJT GMINY BOBROWICE OGŁASZA I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości Katarzyna Nowak
07:32:05 Edycja elementu sprawa Ustalenie warunków zabudowy Bartosz Dzień
07:31:50 Upublicznienie elementu sprawa Zaświadczenie o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Bartosz Dzień
07:31:29 Edycja elementu sprawa Przeniesienie Decyzji o warunkach zabudowy na rzecz innej osoby, podmiotu prawnego Bartosz Dzień
07:31:14 Edycja elementu sprawa Numeracja nieruchomości Bartosz Dzień
07:31:02 Edycja elementu sprawa Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej Bartosz Dzień
07:30:45 Edycja elementu sprawa Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego ( droga, wodociąg, szkoła itp. ) Bartosz Dzień
07:30:28 Edycja elementu sprawa Miejscowe plany, studium - zaświadczenia Bartosz Dzień

Zmiany z dnia: 2021-04-07

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:00:04 Upublicznienie elementu Akty prawne - akt prawny 23/21 Ewelina Roszak

Nawigacja między stronami listy informacji