ˆ

Rejestr zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2022-01-20

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
09:33:58 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie Wójta Gminy Bobrowice o przeprowadzeniu procedury oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną w Wełmicach - gmina Bobrowice". Iwona Gdowska
09:30:54 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie Wójta Gminy Bobrowice o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną w Wełmicach - gmina Bobrowice". Iwona Gdowska
08:05:17 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Karolina Kilian
07:34:09 Upublicznienie elementu użytkownik Filip Pater Bartosz Dzień

Zmiany z dnia: 2022-01-19

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
12:29:01 Upublicznienie elementu informacja Ogłoszenie o konsultacjach Agnieszka Hołownia
09:47:29 Upublicznienie elementu informacja Posiedzenie komisji w dniu 26 stycznia 2022 r. godz. 9:00 - sala posiedzeń Ewelina Roszak
09:46:34 Edycja elementu informacja Posiedzenie komisji w dniu 26 stycznia 2022 r. godz. 10:00 - sala posiedzeń Ewelina Roszak
09:46:22 Upublicznienie elementu informacja Posiedzenie komisji w dniu 26 stycznia 2022 r. godz. 9:00 - sala posiedzeń Ewelina Roszak
09:45:39 Upublicznienie elementu informacja Posiedzenie komisji w dniu 26 stycznia 2022 r. godz. 9:00 - sala posiedzeń Ewelina Roszak
09:45:07 Upublicznienie elementu informacja Posiedzenie komisji w dniu 26 stycznia 2022 r. godz. 9:00 - sala posiedzeń Ewelina Roszak

Nawigacja między stronami listy informacji