ˆ

Rejestr zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2021-04-14

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
10:57:31 Upublicznienie elementu informacja Posiedzenie komisji w dniu 21 kwietnia 2021 r. godz. 9:00 - online. Ewelina Roszak
10:56:01 Upublicznienie elementu informacja Posiedzenie komisji w dniu 21 kwietnia 2021 r. godz. 9:00 - online. Ewelina Roszak
10:54:55 Upublicznienie elementu informacja Posiedzenie komisji w dniu 12 kwietnia 2021 r. godz. 9:00 - online. Ewelina Roszak
10:53:49 Edycja elementu informacja Posiedzenie komisji w dniu 21 kwietnia 2021 r. godz. 9:00 - online. Ewelina Roszak
10:53:29 Edycja elementu informacja Posiedzenie komisji w dniu 12 kwietnia 2021 r. godz. 9:00 - online. Ewelina Roszak
10:52:25 Upublicznienie elementu informacja Posiedzenie komisji w dniu 21 marca 2021 r. godz. 9:00 - online. Ewelina Roszak
10:52:25 Upublicznienie elementu informacja Posiedzenie komisji w dniu 12 marca 2021 r. godz. 9:00 - online. Ewelina Roszak

Zmiany z dnia: 2021-04-13

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:41:18 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie o przesłaniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego do uzgodnień dla inwestycji polegającej na budowie oświetlenia drogowego na działkach nr ewidencyjny 249/1, 249/2, 249/3, 296/1, 296/2, 288, 285, 20/1, 20/2, 250/1, 250/2, 250/3, 22, 247, 248, 17 w m. Wełmice. Iwona Gdowska
14:37:04 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dot. ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla lokalizacji inwestycji polegającej na budowie oświetlenia drogowego na działkach nr ewidencyjny249/1, 249/2, 249/3, 296/1, 296/2, 288, 285, 20/1, 20/2, 250/1, 250/2, 250/3, 22, 247, 248, 17 w miejscowości Wełmice. Iwona Gdowska
14:05:48 Upublicznienie elementu sprawa Ustalenie / określenie / korekta zobowiązania podatkowego z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych i osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej Kamila Kostrzewska

Nawigacja między stronami listy informacji