ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2023-01-10

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
09:18:02 Upublicznienie elementu Akty prawne - akt prawny 89/21 Ewelina Roszak
09:13:15 Edycja elementu Akty prawne - akt prawny 88/21 Ewelina Roszak
09:01:11 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie Wójta Gminy Bobrowice o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobrowice oraz przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu tego dokumentu Ewelina Roszak

Zmiany z dnia: 2023-01-09

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
15:14:14 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie Wójta Gminy Bobrowice o wydaniu w dniu 05.01.2023 r. decyzji znak: OSR.6220.8.2022 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą Iwona Gdowska
14:40:36 Upublicznienie elementu Akty prawne - akt prawny 93/22 Ewelina Roszak
14:21:28 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie Wójta Gminy Bobrowice o przesłaniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego do uzgodnień dla inwestycji polegającej na: budowie sieci elektroenergetycznej na działkach nr ewid. 266, 223/7, 223/8, 223/9, 223/10, 223/11, 223/12, 223/13, 223/14, 223/15, 223/16, 223/17 położonych w obrębie Bronków, gmina Bobrowice (1/1) Ewelina Roszak
14:18:32 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie Wójta Gminy Bobrowice o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na: budowie sieci elektroenergetycznej na działkach nr ewid. 266, 223/7, 223/8, 223/9, 223/10, 223/11, 223/12, 223/13, 223/14, 223/15, 223/16, 223/17 położonych w obrębie Bronków, gmina Bobrowice Ewelina Roszak

Zmiany z dnia: 2023-01-05

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:07:32 Edycja elementu informacja Komisje Rady Gminy Ewelina Roszak
12:58:31 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie Wójta Gminy Bobrowice o przesłaniu do uzgodnień projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na: budowie sieci kanalizacji sanitarnej na działkach o nr ewid. 316/3, 321, 267, 305/5 położonych w obrębie Dychów w gminie Bobrowice. Ewelina Roszak
12:53:58 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie Wójta Gminy Bobrowice o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci kanalizacyjnej sanitarnej na działkach o nr ewid. 316/3, 321, 267, 305/5 położonych w obrębie Dychów w gminie Bobrowice. Ewelina Roszak

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony