Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Bobrowice
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Szczegóły informacji

Ustalenie/określenie/korekta zobowiązania podatkowego z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych

Wydział: Samodzielne stanowisko ds. wymiaru podatków, księgowości podatkowej i opłat

Ogłoszono dnia: 2012-10-26 07:38:28

Termin załatwienia

1.Bez zbędnej zwłoki 2.Do 1 miesiąca 3.Do 2 miesięcy sprawy szczególnie skomplikowane.

Osoba kontaktowa

Kamila Kostrzewska

Miejsce załatwienia

Urzd Gminy Bobrowice-pokój nr 1
 

Telefon kontaktowy

683919222

Adres e-mail

podatki@bobrowice.pl

Sposób załatwienia

Wydanie decyzji ustalającej, określającej wysokość zobowiązania w podatku od nieruchomości

Miejsce odbioru

Wysyłka listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru

Wymagane Dokumenty

1.Akt notarialny (np. umowa kupna, sprzedaży nieruchomości lub inny tytuł prawny)
2.Dokument potwierdzający posiadanie nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.
3.Osoby prawne – wypełniona deklaracja na podatek od nieruchomości.
4.Osoby fizyczne – wypełniony formularz informacji w sprawie podatku od nieruchomości

Czas realizacji

1.Bez zbędnej zwłoki
2.Do 1 miesiąca
3.Do 2 miesięcy sprawy szczególnie skomplikowane.

Opłaty

Nie podlega opłacie skarbowej

Tryb odwoławczy

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem organu który wydał decyzję.

Podstawa prawna

1.Ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 1170 ze zm.)
2.Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2020r., poz.1325 ze zm.)
3.Uchwała Rady Gminy Bobrowice Nr XII/167/20 z dnia 1 października 2020r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Bobrowice (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego poz. 2304)

Załączniki

  • DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI (PDF, 73.5 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2021-04-13 11:34:36 | Data wytworzenia informacji: 2021-04-13
  • ZDN-1 (PDF, 38.1 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2021-04-13 13:00:08 | Data wytworzenia informacji: 2021-04-13 | Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
  • ZDN-2 (PDF, 38 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2021-04-13 13:00:08 | Data wytworzenia informacji: 2021-04-13 | Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
  • INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH IN-1 (PDF, 62.1 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2021-04-13 13:06:23 | Data wytworzenia informacji: 2021-04-13 | Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych IN-1
  • ZIN-1 (PDF, 36.7 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2021-04-13 13:06:23 | Data wytworzenia informacji: 2021-04-13 | Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
  • ZIN-2 (PDF, 36.6 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2021-04-13 13:06:23 | Data wytworzenia informacji: 2021-04-13 | Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
  • ZIN-3 (PDF, 32.2 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2021-04-13 13:06:23 | Data wytworzenia informacji: 2021-04-13 | Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane pozostałych podatników

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Bobrowice
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Kamila Kostrzewska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-10-26
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Kamila Kostrzewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-10-26 07:38:25
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kamila Kostrzewska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-10-26 07:38:28
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kamila Kostrzewska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-04-13 13:08:46
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
11164 raz(y)