ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Numeracja nieruchomościDrukuj informacjęSprawa: Numeracja nieruchomości

Szczegóły informacji

Numeracja nieruchomości

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Wydział: Samodzielne stanowisko ds. budownictwa i gospodarki przestrzennej

Ogłoszono dnia: 2012-10-23 10:37:27

Termin załatwienia

Do 30 dni od daty otrzymania wniosku

Osoba kontaktowa

Marcin Jasinowski

Miejsce załatwienia

Urząd Gminy Bobrowice

Telefon kontaktowy

683919215

Adres e-mail

budownictwo@bobrowcie.pl

Sposób załatwienia

Zawiadomienie o nadaniu numeru porządkowego nieruchomości.

Miejsce odbioru

Zawiadomienie zostanie wysłane do wnioskodawcy listem za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
Odbiór osobisty: Urząd Gminy Bobrowice - pokój nr 17.

Wymagane Dokumenty

1. Wniosek do Urzędu Gminy Bobrowice o nadanie numeru porządkowego nieruchomości  składa właściciel, użytkownik wieczysty, zarządca nieruchomości z podaniem nazwy miejscowości, numeru działki i jej właściciela.
2. Mapa.
 

Czas realizacji

do 30 dni

Opłaty

Wolne od opłat skarbowych.

Uwagi

Właściciel lub zarządca nieruchomości obowiązany jest umieścić w miejscu widocznym tabliczkę z numerem porządkowym nieruchomości zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem.

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn. Dz. U. z 2010r. Nr 193, poz. 1287 z późn. zm.).
2. Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz. U. poz. 125).

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony