ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Ustalenie warunków zabudowyDrukuj informacjęSprawa: Ustalenie warunków zabudowy

Szczegóły informacji

Ustalenie warunków zabudowy

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Wydział: Samodzielne stanowisko ds. budownictwa i gospodarki przestrzennej

Ogłoszono dnia: 2012-10-22 08:12:47

Termin załatwienia

do 1,5 miesiąca

Osoba kontaktowa

Marcin Jasinowski

Miejsce załatwienia

Urząd Gminy

Telefon kontaktowy

68 391 92 15

Adres e-mail

budownictwo@bobrowice.pl

Sposób załatwienia

Decyzja ustalająca warunki zabudowy po uzgodnieniu w innymi organami.

Miejsce odbioru

Urząd Gminy, pokój nr 17

Wymagane Dokumenty

Wniosek o wydanie decyzji na odpowiednim druku.
3 egz. mapy zasadniczej.
Wypis z rejestru gruntów – pełny dla działki wnioskowanej, uproszczony dla wszystkich działek sąsiednich.

Czas realizacji

do 1,5 miesiąca

Opłaty

Decyzje dotyczące celów mieszkaniowych – bez opłat,
pozostałe – 107 zł (wpłata do kasy Urzędu lub na konto - 58 9656 0008  0009 6452 2000 0002)

Tryb odwoławczy

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze za pośrednictwem Wójta Gminy Bobrowice w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Uwagi

Przy obiektach mogących mieć wpływ na środowisko – do wniosku należy dołączyć decyzję środowiskową wydaną przez Wójta Gminy Bobrowice.

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn.Dz.U. z 2017r. poz. 1073).
2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2017r. poz. 1257).

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony