ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistegoDrukuj informacjęSprawa: Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego

Szczegóły informacji

Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego

Wydział: Samodzielne stanowisko ds. obywatelskich, bezpieczeństwa publicznego i działalności gospodarczej

Ogłoszono dnia: 2015-03-10 10:49:20

Termin załatwienia

Niezwłocznie w obecności wnioskodawcy

Osoba kontaktowa

Wioletta Biernacka

Miejsce załatwienia

Urząd Gminy Bobrowice - pokój nr 7
Godziny urzędowania:
poniedziałek: 8.00-16.00
wtorek – piątek: 7.00 – 15.00

Telefon kontaktowy

68/391 92 00 w. 26

Adres e-mail

ewidencja@bobrowice.pl

Sposób załatwienia

Złożenie Formularzu zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego (w załączeniu)
Po przyjęciu zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego, 
• do Rejestru Dowodów Osobistych wprowadza się informacje o dacie i przyczynie unieważnienia dowodu osobistego 
• wydaje się zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego 

Posiadaczowi dowodu osobistego, który dokonał zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w formie dokumentu elektronicznego, oraz posiadaczowi dowodu osobistego przebywającemu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, który dokonał tego zgłoszenia 
w formie pisemnej za pomocą poczty lub telefaksu, zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego wydaje się na żądanie. 

Miejsce odbioru

Urząd Gminy Bobrowice- pokój nr 7

Wymagane Dokumenty

Utratę lub uszkodzenie dowodu osobistego zgłasza się na formularzu utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego. 
Formularz utraty zawiera: 
• nazwisko i imię (imiona); 
• nazwisko rodowe; 
• imię ojca; 
• imię i nazwisko rodowe matki; 
• datę i miejsce urodzenia; 
• własnoręczny czytelny podpis zgłaszającego, 
a w przypadku formularza złożonego w formie dokumentu elektronicznego - podpis elektroniczny weryfikowany przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP. 

W przypadku zgłoszenia uszkodzenia dowodu osobistego załącza się uszkodzony dowód osobisty. 

Czas realizacji

Niezwłocznie w obecności wnioskodawcy

Opłaty

Brak

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy

Uwagi

INFORMACJA NT. SPOSOBU ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
Utratę lub uszkodzenie dowodu osobistego, zgłasza się niezwłocznie, osobiście w dowolnym urzędzie gminy/miasta lub w dowolnej placówce konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej. 

Zgłoszenia, utraty lub zniszczenia dowodu osobistego można dokonać: 
-osobiście na formularzu utraty, lub 
-w formie dokumentu elektronicznego w organie gminy, który wydał dowód osobisty. 

Jeżeli zgłoszenie uszkodzenia dowodu osobistego nastąpiło w formie dokumentu elektronicznego uszkodzony dowód osobisty przekazuje się pocztą lub osobiście do organu, który dowód wydał. 

Poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w placówce konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej można również dokonać w formie pisemnej za pomocą poczty lub telefaksu. 

Zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego posiadacza dowodu osobistego nieposiadającego zdolności do czynności prawnych lub posiadającego ograniczoną zdolność do czynności prawnych dokonuje rodzic, opiekun prawny lub kurator. 
 
INFORMACJA NT. FORMY ODBIORU DOKUMENTU KOŃCZĄCEGO POSTĘPOWANIE:
Po przyjęciu zgłoszenia utraty wydaje się zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego ważne do czasu wydania nowego dowodu osobistego, nie dłużej jednak niż przez 2 miesiące. 

Posiadaczowi dowodu osobistego, który dokonał zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w formie dokumentu elektronicznego, oraz posiadaczowi dowodu osobistego przebywającemu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, który dokonał tego zgłoszenia w formie pisemnej za pomocą poczty lub telefaksu, zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego wydaje się na żądanie. 

Podstawa prawna

- ustawa z dnia  6 sierpnia 2010r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2010r. Nr 167 poz. 1131 z późn. zm.),
- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych  z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U. 2015, poz. 212)

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Bobrowice
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Wioletta Biernacka
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-03-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Wioletta Biernacka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-03-10 10:48:15
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Bartosz Dzień
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-03-10 10:49:20
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Bartosz Dzień
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-09-08 10:06:15
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
6332 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony