ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Stypendia szkolneDrukuj informacjęSprawa: Stypendia szkolne

Szczegóły informacji

Stypendia szkolne

Wydział: Samodzielne stanowisko obsługi petenta, oświaty i archiwum

Ogłoszono dnia: 2012-10-29 12:44:49

Termin załatwienia

Decyzja zostanie wydana w okresie do 1 miesiąca od dnia złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku wraz z niezbędnymi dokumentami o przyznanie stypendium szkolnego.

Osoba kontaktowa

Agnieszka Hołownia

Miejsce załatwienia

Urząd Gminy Bobrowice, pok. nr 11

Telefon kontaktowy

683919220

Adres e-mail

archiwum@bobrowice.pl

Sposób załatwienia

Decyzja o przyznaniu stypendium szkolnego. Realizacja stypendium szkolnego po uprzednio zaakceptowanych wydatkach, po przedstawieniu odpowiednich faktur (rachunków) potwierdzających zakup usługi lub towaru w formie gotówkowej z kasy urzędu

Miejsce odbioru

Decyzja zostanie przesłana pocztą na podany we wniosku adres zamieszkania za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Odbiór osobisty decyzji możliwy jest po uprzednim ustaleniu terminu odbioru decyzji.

Wymagane Dokumenty

1. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego dostępny na stronie internetowej www.bip.bobrowice.pl lub w Urzędzie Gminy złożony w terminie do 15 września każdego roku szkolnego.
2. Zaświadczenia o wszystkich dochodach netto z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku:
- jeśli osoby prowadzą gospodarstwo rolne - zaświadczenie z właściwego urzędu gminy o posiadanym gospodarstwie rolnym i jego wielkości (przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się miesięczny dochód w kwocie 207 zł)
- jeśli źródłem dochodu jest renta/emerytura - odcinek renty/emerytury lub decyzja o jej przyznaniu
- w przypadku pobierania przez ucznia innej pomocy o charakterze socjalnym należy wykazać ją jako dochód (stypendium socjalne, unijne)
- zaświadczenie z Ośrodka Pomocy Społecznej - do dochodu wlicza się zasiłek rodzinny, zasiłek stały, pielęgnacyjny, zasiłki okresowe, świadczenia pielęgnacyjne i in
- zaświadczenie o wysokości dodatku mieszkaniowego
- osoby pracujące - zaświadczenie z zakładu pracy o dochodach netto uzyskanych w miesiącu poprzedzającym moment złożenia wniosku,
- osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy - zaświadczenie z tego urzędu
- osoby bezrobotne, które nie są zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy - oświadczenie, iż jest osobą bezrobotną i nie jest zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy
- odcinek renty rodzinnej
-  jeśli źródłem dochodu są alimenty:
1) płacone dobrowolnie - oświadczenie o ich wysokości lub odcinek
2) zasądzone i nieściągalne - zaświadczenie od komornika o nieściągalności

Opłaty

brak

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze (65-048 Zielona Góra, ul. Al. Niepodległości 7) za pośrednictwem tut. urzędu w terminie 14 dni od doręczenia decyzji stronie.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z póź. zm.);

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Bobrowice
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Agnieszka Hołownia
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-10-29
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Hołownia
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-10-29 12:43:03
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Dawid Gierczyński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-10-29 12:44:49
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Bartosz Dzień
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-08-04 12:06:19
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
9309 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony