ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Wydanie dowodu osobistego (po raz pierwszy, wymiana w związku z utratą)Drukuj informacjęSprawa: Wydanie dowodu osobistego (po raz pierwszy, wymiana w związku z utratą)

Szczegóły informacji

Wydanie dowodu osobistego (po raz pierwszy, wymiana w związku z utratą)

Wydział: Samodzielne stanowisko ds. obywatelskich, bezpieczeństwa publicznego i działalności gospodarczej

Ogłoszono dnia: 2012-10-26 08:15:32

Termin załatwienia

do 30 dni

Osoba kontaktowa

Wioletta Biernacka

Miejsce załatwienia

Urząd Gminy w Bobrowicach, Bobrowice 131, parter, pokój nr 7
 

Telefon kontaktowy

68 391 92 26

Adres e-mail

ewidencja@bobrowice.pl

Sposób załatwienia

Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się w organie dowolnej gminy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
 • osobiście w formie pisemnej,
 • w formie dokumentu elektronicznego (za pośrednictwem ePUAP).

Miejsce odbioru

Urząd Gminy w Bobrowicach, Bobrowice 131, parter, pokój nr 7
 
Dowód musisz odebrać osobiście.
Jeśli wniosek był składany dla osoby, która nie ma zdolności do czynności prawnych (osoby całkowicie ubezwłasnowolnione, dzieci do 13 roku życia) lub osoby, która ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych (osoby częściowa ubezwłasnowolnione, dzieci w wieku od 13 do 18 roku życia), dowód odbiera rodzic, opiekun prawny albo kurator samodzielnie.
 
Wyjątek: Jeśli certyfikaty identyfikacji i uwierzytelnienia oraz podpisu osobistego mają być aktywowane przez nadanie PIN-u posiadacz dowodu osobistego (czyli osoba, której dane zamieszczone są w dowodzie osobistym) musi być obecna przy jego odbiorze. Certyfikat podpisu osobistego dla osoby powyżej 13. roku życia zaktywizuje się dopiero po uzyskaniu pełnoletności.
Podczas odbioru dowodu możesz ustalić kody PIN:
 • PIN 1: 4-cyfrowy (do logowania),
 • PIN 2: 6-cyfrowy (do podpisu osobistego).
Można to zrobić, później, w dowolnym urzędzie gminy.
Razem z dowodem dostaje się kod PUK do niego. Można też nie odebrać kodu. Kod będzie czekał na ciebie w urzędzie, który wydał twój dowód osobisty.
 
Jeśli ze względu na zły stan zdrowia lub inny ważny powód, wniosek został przyjęty poza urzędem (na przykład w twoim domu), dowód może odebrać za Ciebie pełnomocnik lub zostanie on dostarczony do domu przez urzędnika.
 
Przy odbiorze dowodu osobistego musisz przedłożyć swój  dotychczasowy dowód osobisty (zostanie unieważniony w chwili odbioru nowego dokumentu) lub dokument potwierdzający legalność pobytu - jeśli jesteś osobą, która nabyła obywatelstwo polskie (dokument ten trzeba zwrócić przy odbiorze dowodu osobistego).
 
Warstwa elektroniczna
Warstwa elektroniczna zawiera wszystkie dane, które znajdują się w warstwie graficznej i dodatkowo certyfikaty:
 • Certyfikat identyfikacji i uwierzytelnienia zamieszcza się w warstwie elektronicznej dowodu osobistego osoby, która posiada pełną albo ograniczoną zdolność do czynności prawnych.
 • Certyfikat podpisu osobistego zamieszcza się w warstwie elektronicznej dowodu osobistego osoby, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych i przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego wyraziła zgodę na zamieszczenie tego certyfikatu, albo - w przypadku osoby małoletniej, która ukończyła 13. rok życia - zgodę tę wyraził rodzic, opiekun prawny lub kurator tej osoby.
 • Certyfikat potwierdzenia obecności zamieszcza się w warstwie elektronicznej każdego dowodu osobistego bez względu na zdolność do czynności prawnych.
 • Zamieszczenie w dowodzie osobistym kwalifikowanego certyfikatu podpisu elektronicznego wraz z danymi do składania tego podpisu oraz korzystanie z tego podpisu odbywa się na podstawie umowy posiadacza dowodu osobistego oraz dostawcy usługi zaufania.

Wymagane Dokumenty

Każdy pełnoletni polski obywatel, który mieszka w Polsce, musi mieć ważny dowód osobisty.
Zawarte są w nim aktualne informacje, takie jak: imię, nazwisko czy numer PESEL. Potwierdza on Twoją tożsamość, polskie obywatelstwo (na przykład za granicą), a także pozwala wyjechać za granicę bez paszportu między innymi do krajów Unii Europejskiej.
Jeśli jesteś obywatelem polskim i mieszkasz za granicą możesz mieć dowód osobisty, choć nie jest to twoim obowiązkiem.
Dowód osobisty wydany osobie, która nie ukończyła 5 roku życia, jest ważny przez 5 lat, wydany osobie, która ukończyła 5 rok życia, jest ważny przez 10 lat.
Żeby uzyskać dowód osobisty wypełnij wniosek, następnie wydrukuj go obustronnie na kartce A4 i podpisz.
 
Powód ubiegania się o wydanie dowodu:
 • pierwszy dowód,
 • zmiany danych zawartych w dowodzie,
 • upływu terminu ważności dowodu,
 • upływ terminu zawieszenia dowodu
 • utrata dowodu,
 • zmiana wizerunku twarzy,
 • uszkodzenie dowodu,
 • wymiana dowodu bez warstwy elektronicznej,
 • brak możliwości identyfikacji i uwierzytelnienia lub złożenia podpisu osobistego,
 • brak certyfikatu identyfikacji i uwierzytelnienia lub certyfikatu podpisu osobistego.
 
Wniosek na dowód osobisty może złożyć:
 • osoba, która ukończyła 18 lat i nie ma jeszcze dowodu osobistego,
 • osoba, która nie ukończyła 18 lat - jeśli do dnia 18-tych urodzin pozostało mniej niż 30 dni,
 • osoba, która musi wymienić dowód osobisty z powodu zmiany danych osobowych lub upływu terminu ważności,
 • rodzic, opiekun prawny albo kurator - mogą oni złożyć wniosek o dowód w imieniu osoby, która nie ma zdolności do czynności prawnych (osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej, dzieci do 13 roku życia) lub osoby, która ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych (osoby częściowo ubezwłasnowolnionej, dzieci w wieku od 13 do 18 roku życia),
 • osoba, która utraciła dowód osobisty lub uległ on zniszczeniu,
 • osoba, która mimo ważności swojego dowodu osobistego chce mieć dowód osobisty z warstwą elektroniczną.
Pamiętaj, że osoby, które ukończyły 5 rok życia, muszą być obecne w urzędzie, podczas składania wniosku o dowód dla nich.
 
Do wniosku załącz następujące dokumenty:
 • aktualne kolorowe zdjęcie, wykonane w ciągu ostatnich 6 miesięcy, o wymiarach 35x45mm,
  w pozycji na wprost,
 • dotychczasowy dowód osobisty a w przypadku jego utraty, ważny paszport (dot. osób, które go posiadają),
 • dokument podróży lub inny dokument stwierdzający tożsamość - w przypadku osób, które otrzymały polskie obywatelstwo.

Czas realizacji

Na dowód czekasz maksymalnie 30 dni od dnia złożenia wniosku. Termin ten może się wydłużyć w szczególnych przypadkach, o czym Cię poinformujemy.

Opłaty

Dowód osobisty jest bezpłatny.

Tryb odwoławczy

 • odwołanie od decyzji o odmowie wydania dowodu osobistego rozpatruje Wojewoda Lubuski,
 • odwołanie kieruje się do Wojewody za pośrednictwem Wójta Bobrowice, 
 • termin odwołania: 14 dni od dnia doręczenia decyzji.  

Uwagi

W celu uzyskania informacji, czy dowód osobisty jest gotowy do odbioru sprawdzić można na stronie:
https://obywatel.gov.pl/dokumenty-i-dane-osobowe/odbior-dowodu-osobistego-sprawdz-czy-twoj-dowod-jest-gotowy

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych ( Dz. U. z 2017 r., poz. 1464 ze zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U. z 2015 r. poz. 212 ze zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 26.02.2019 r. w sprawie warstwy elektronicznej dowodu osobistego.
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.).
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Bobrowice
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Wioletta Biernacka
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-01-24
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Wioletta Biernacka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-10-26 08:15:17
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Bartosz Dzień
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-10-26 08:15:32
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Bartosz Dzień
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-11-09 07:51:38
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
12212 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony