ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Wydawanie zaświadczeń w sprawach podatkowychDrukuj informacjęSprawa: Wydawanie zaświadczeń w sprawach podatkowych

Szczegóły informacji

Wydawanie zaświadczeń w sprawach podatkowych

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Wydział: Samodzielne stanowisko ds. wymiaru podatków, księgowości podatkowej i opłat

Ogłoszono dnia: 2012-10-26 07:58:47

Termin załatwienia

Do 7 dni od dnia złożenia wniosku

Osoba kontaktowa

Kamila Kostrzewska

Miejsce załatwienia

Urząd Gminy Bobrowice, pokój nr 1

Telefon kontaktowy

683919222

Adres e-mail

Błąd!

Sposób załatwienia

Wydanie zaświadczenia

Miejsce odbioru

Urząd Gminy Bobrowice, pokój nr 1

Wymagane Dokumenty

1.Wniosek o wydanie zaświadczenia.
2.Dowód dokonania opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia.
3.Pełnomocnictwo do wystąpienia o zaświadczenie w imieniu podmiotu, który wnioskuje o wydanie zaświadczenia.
4.Pełnomocnictwo do odbioru zaświadczenia (składane wraz z wnioskiem o wydanie zaświadczenia lub w chwili odbioru).
5.Dowód dokonania opłaty za pełnomocnictwo z pkt. 3 (pełnomocnictwo do odbioru jest zwolnione z opłaty skarbowej).

Czas realizacji

Do 7 dni od dnia złożenia wniosku

Opłaty

17 zł od każdego egzemplarza zaświadczenia
21 zł od każdego egzemplarza zaświadczenia o nie zaleganiu w podatkach

Tryb odwoławczy

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia lub odmowie wydania zaświadczenia o żądanej treści, za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie.

Uwagi

Zapłaty opłaty skarbowej za wnioski można dokonać przelewem, przekazem pocztowym na rachunek bankowy Urzędu Nr 58 9656 0008 0009 6452 2000 0002 lub w kasie Urzędu w godzinach od 8.00 do 14.00.

Podstawa prawna

1.Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 749 ze zm.)
2.Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 ze zm.)
3.Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe (Dz. U. z 2011r. Nr 293, poz. 1726)
4.Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007r. Nr 187, poz. 1330)

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony