ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego drogi gminnejDrukuj informacjęSprawa: Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej

Szczegóły informacji

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej

Wydział: Samodzielne stanowisko ds. budownictwa i gospodarki przestrzennej

Ogłoszono dnia: 2012-10-23 11:01:20

Termin załatwienia

zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego

Osoba kontaktowa

Agnieszka Gil

Miejsce załatwienia

Urząd Gminy Bobrowice, pokój nr 17

Telefon kontaktowy

68 391 92 14

Adres e-mail

infrastruktura@bobrowcie.pl

Miejsce odbioru

Urząd Gminy Bobrowice, pokój nr 17

Wymagane Dokumenty

 1. Ogólny plan orientacyjny w skali 1:10 000 lub 1:25 000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa drogowego.
 2. Szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500 z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego.
 3. Zatwierdzony projekt organizacji ruchu, a jeżeli nie jest on wymagany, informacja o sposobie zabezpieczenia robót.
 4. Oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczanego w pasie drogowym lub o zgłoszeniu budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi administracji architektoniczno - budowlanej.
 5. Harmonogram robót prowadzonych w pasie drogowym w przypadku etapowego prowadzenia robót.

Opłaty

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej – nie podlega opłacie skarbowej.
 
Opłata za zajęcie pasa drogowego – ustalana jest jako iloczyn liczby metrów kwadratowych zajętej powierzchni pasa drogowego, liczby dni zajmowania pasa drogowego i stawki opłaty za zajęcie 1m2  pasa drogowego określonej  uchwałą Rady Gminy w Bobrowicach
Nr XIII/87/2004 z dnia 8 października 2004r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie dróg gminnych na cele niezwiązane
z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochrona dróg 
zmienionej  UCHWAŁĄ NR XXVII/233/10 RADY GMINY BOBROWICE z dnia 28 kwietnia 2010 r.

Tryb odwoławczy

Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze za pośrednictwem Wójta Gminy Bobrowice w terminie 14 dni od jej otrzymania.

Uwagi

Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej należy złożyć z wyprzedzeniem umożliwiającym rozpatrzenie wniosku i wydanie zezwolenia przed terminem rozpoczęcia inwestycji.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn.Dz.U. z 2021, poz.1376 z późn. zm.).
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administarcyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2021, poz.735 z późn.zm.).
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2021 r., poz. 1923 z późn. zm.)
 4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz.U. Nr 140, poz.1481).
 5. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43, poz.430 z późn. zm.).
 6. Uchwała Nr XIII/87/2004 Rady Gminy w Bobrowicach  z dnia 8 października 2004r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg (Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 93, poz. 1408).
 7. UCHWAŁA NR XXVII/233/10 RADY GMINY BOBROWICE z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie  ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg (Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 48, poz. 691).

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Bobrowice
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Adam Prystarz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-10-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Paulina Sołtysiak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-10-23 11:01:15
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Bartosz Dzień
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-10-23 11:01:20
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paulina Sołtysiak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-08-22 10:22:00
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
10291 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony