ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Przeniesienie Decyzji o warunkach zabudowy na rzecz innej osoby, podmiotu prawnegoDrukuj informacjęSprawa: Przeniesienie Decyzji o warunkach zabudowy na rzecz innej osoby, podmiotu prawnego

Szczegóły informacji

Przeniesienie Decyzji o warunkach zabudowy na rzecz innej osoby, podmiotu prawnego

Wydział: Samodzielne stanowisko ds. budownictwa i gospodarki przestrzennej

Ogłoszono dnia: 2012-10-22 11:13:00

Termin załatwienia

Tryb ustawowy przewiduje do 30 dni od daty wpłynięcia wniosku do urzędu.

Osoba kontaktowa

Marcin Jasinowski

Miejsce załatwienia

Urząd Gminy, pokój nr 17

Telefon kontaktowy

68 391 92 15

Adres e-mail

budownictwo@bobrowice.pl

Sposób załatwienia

Forma załatwienia sprawy - wydanie decyzji przez Wójta Gminy Bobrowice. Stronami w postępowaniu o przeniesienie decyzji są jedynie podmioty, między którymi ma być dokonane przeniesienie. Decyzja zostanie przesłane do wnioskodawcy listem poleconym.
Odbiór osobisty jest możliwy po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

Miejsce odbioru

Urząd Gminy, pokój nr 17.

Wymagane Dokumenty

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy powinien zawierać:
- Kopia decyzji o warunkach zabudowy
- Oświadczenie strony na rzecz której decyzja została wydana
- Oświadczenie podmiotu wstępującego w miejsce inwestora
Wniosek powinien ponadto zawierać: imię, nazwisko i adres lub nazwę i siedzibę wnioskodawcy, numer telefonu oraz opłaty skarbowe. Jeżeli strona nie wpłaciła opłat wzywa się do ich wniesienia w terminie od 7 do 14 dni.Jeżeli w wyznaczonym terminie należności nie zostaną uiszczone wniosek podlega zwrotowi lub czynność uzależniona od opłat zostanie zaniechana.
 

Czas realizacji

Tryb ustawowy przewiduje do 30 dni od daty wpłynięcia wniosku do urzędu - w sprawach prostych oraz do 65 dni w sprawach skomplikowanych.

Opłaty

  • 56 zł – od przeniesienia decyzji na rzecz innej osoby ( podmiotu prawnego, etc.)
  • jednostki państwowe zwolnione są od opłat  
Opłatę skarbową należy uiścić: 
  • na konto bankowe 58 9656 0008  0009 6452 2000 0002
  •  w kasie Urzędu Gminy w Bobrowicach, Bobrowice 131 
Oryginał dowodu wpłaty lub potwierdzenia przelewu należy dołączyć do wniosku

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze za pośrednictwem Wójta Gminy Bobrowice  w terminie czternastu dni od dnia jej doręczenia.

Podstawa prawna

  • Ustawa  dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeksu postępowania administracyjnego (t. j.  Dz. U. z  2021 r. poz. 735 z późn. zm.);
  • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z  2021 r. poz. 741 z późn. zm.);
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r.  o opłacie skarbowej. (t.j.Dz. U. z 2021 r., poz. 1923 z pózn. zm.).

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Bobrowice
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Tomasz Hoppen
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-10-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marcin Jasinowski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-10-22 11:12:04
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Dawid Gierczyński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-10-22 11:13:00
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Karolina Kilian
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-01-17 15:45:25
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
10962 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony