ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (gastronomia)Drukuj informacjęSprawa: Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (gastronomia)

Szczegóły informacji

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (gastronomia)

Wydział: Samodzielne stanowisko ds. rozwiązywania problemów alkoholowych i OSP

Ogłoszono dnia: 2012-11-06 09:03:02

Termin załatwienia

Do 30 dni

Osoba kontaktowa

Milena Karczewska - inspektor

Miejsce załatwienia

Urząd Gminy Bobrowice, pokój nr 4

Telefon kontaktowy

683919223

Adres e-mail

alkohol@bobrowice.pl

Sposób załatwienia

Decyzja administracyjna – zezwolenie (trzy osobne zezwolenia w zależności od zawartości alkoholu)
- zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo
- zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem) piwa
- zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu

Miejsce odbioru

Osobiście Urząd Gminy Bobrowice, pokój nr 4
lub za pośrednictwem poczty – list polecony za zwrotnym potwierdzeniem odbioru

Wymagane Dokumenty

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wraz z następującymi załącznikami:
- dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych;
- pisemną zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym;
- decyzję właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu, o której mowa w art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. Nr 171, poz. 1225).

Opłaty

Brak opłaty za wydanie zezwolenia, jednak przed jego wydaniem przedsiębiorca zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za korzystanie z niego.
Opłata roczna wynosi odpowiednio:
1) 525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwa;
2) 525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa);
3) 2.100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18 % alkoholu.
 
Przy przekroczeniu wartości sprzedaży brutto za rok poprzedzający dokonanie opłaty:
1) 37.500 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwa – opłatę roczną określa się  w kwocie wartości 1,4% sprzedaży
2) 37.500 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) - opłatę roczną określa się  w kwocie wartości 1,4% sprzedaży
3) 77.000 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18 % alkoholu - opłatę roczną określa się  w kwocie wartości 2,7 % sprzedaży

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze Aw terminie 14 dni od dnia otrzymania zezwolenia za pośrednictwem Wójta Gminy Bobrowice.

Podstawa prawna

- Ustawa z dnia 26 października  1982 r.  o wychowaniu  w trzeźwości  i przeciwdziałaniu alkoholizmowi  (tekst jednolity Dz. U z 2012 r., poz. 1356)
- Uchwała Nr XXVI/159/06 Rady Gminy w Bobrowicach z dnia 8 czerwca 2006 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Bobrowice
- Uchwała Nr XXI/209/13 Rady Gminy Bobrowice z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie gminy Bobrowice miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Bobrowice
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Milena Karczewska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-11-06
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Milena Karczewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-11-06 09:02:58
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Dawid Gierczyński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-11-06 09:03:02
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Bartosz Dzień
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-01-09 10:18:24
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
9257 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony