ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Bobrowice
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
Lp41
Data publikacji
2020-06-26 09:07:51
Numer
Temat
Zapytanie ofertowe pod nazwą "Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej na terenie gminy Iłowa"
Nazwa jednostki
Gmina Iłowa
Adres
Zobacz
Lp42
Data publikacji
2020-06-25 15:08:07
Numer
554645-N-2020
Temat
„Budowa przepompowni wody pitnej wraz z siecią wodociągową w Przytoku i przebudową stacji uzdatniania wody w Droszkowie oraz budowa sieci wodociągowej w Przytoku – ul. Ruczajowa, Źródlana, gm. Zabór”
Nazwa jednostki
Gmina Zabór
Adres
Zobacz
Lp43
Data publikacji
2020-06-25 14:00:22
Numer
554834-N-2020
Temat
Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania „Pierwszy Żłobek Miejski w Krośnie Odrzańskim szansą na poprawę sytuacji zawodowej opiekunów”
Nazwa jednostki
Gmina Krosno Odrzańskie
Adres
Zobacz
Lp44
Data publikacji
2020-06-25 14:27:24
Numer
Temat
Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w miejscowości Otyń, gmina Otyń
Nazwa jednostki
Gmina Otyń
Adres
Zobacz
Lp45
Data publikacji
2020-06-24 13:54:25
Numer
554220-N-2020
Temat
WRG.271.8.2020 - Budowa szaletu miejskiego
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Adres
Zobacz
Lp46
Data publikacji
2020-06-23 11:57:19
Numer
552882-N-2020
Temat
Budowa drogi powiatowej nr 1175F na odcinku od remizy strażackiej w kierunku drogi S3 w ramach zadania inwestycyjnego: „Budowa i przebudowa dróg powiatowych i wojewódzkich w sołectwie Sucha”
Nazwa jednostki
Miasto Zielona Góra
Adres
Zobacz
Lp47
Data publikacji
2020-06-23 20:13:26
Numer
553505-N-2020
Temat
Remont dachu i ścian nośnych budynku świetlicy przy zespole edukacyjnym - szkole podstawowej w Nowinach Wielkich Gmina Witnica.
Nazwa jednostki
Gmina Witnica
Adres
Zobacz
Lp48
Data publikacji
2020-06-22 15:15:17
Numer
553003-N-2020
Temat
Budowa zbiornika do retencjonowania wody na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Babimoście
Nazwa jednostki
Gmina Babimost
Adres
Zobacz
Lp49
Data publikacji
2020-06-22 13:53:50
Numer
553170-N-2020
Temat
Przebudowa budynku szkoły podstawowej w Krzepielowie
Nazwa jednostki
Gmina Sława
Adres
Zobacz
Lp50
Data publikacji
2020-06-22 15:26:21
Numer
552923-N-2020
Temat
Remont drogi – ul. Cichej w Świdnicy
Nazwa jednostki
Gmina Świdnica
Adres
Zobacz
Lp51
Data publikacji
2020-06-22 15:03:22
Numer
552546-N-2020
Temat
Rewitalizacja dzielnicy Przylep – etap I
Nazwa jednostki
Miasto Zielona Góra
Adres
Zobacz
Lp52
Data publikacji
2020-06-22 11:40:53
Numer
552997-N-2020
Temat
Kompleksowa poprawa dostępności osób niepełnosprawnych do obiektów sportowych Szkoły Podstawowej nr 2 oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej w Strzelcach Krajeńskich – przebudowa drogi oraz budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych” Zadanie dofinasowane ze środków PFRON
Nazwa jednostki
Gmina Strzelce Krajeńskie
Adres
Zobacz
Lp53
Data publikacji
2020-06-22 22:27:55
Numer
553040-N-2020
Temat
Budowa ul. Starzyńskiego, Fabrycznej i Wesołej w Witnicy - Etap II ul. Fabryczna od km 0+000,0 km do km 0+085,65 oraz Starzyńskiego od km 0+000,0 do 0+030,0
Nazwa jednostki
Gmina Witnica
Adres
Zobacz
Lp54
Data publikacji
2020-06-22 14:53:46
Numer
552454-N-2020
Temat
1. Przebudowa drogi gminnej nr 007205F ul. Racula – Z. I. Solarzów ETAP 3 w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w sołectwie Racula”.2.„Wymiana sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE o średnicy de 63mm długości 176,0mb wraz z przyłączami de 25mm w ul. Racula – Z.I. Solarzów” w Zielonej Górze
Nazwa jednostki
Miasto Zielona Góra
Adres
Zobacz
Lp55
Data publikacji
2020-06-22 10:30:36
Numer
Temat
„Rozbudowa drogi gminnej Nr 103573F w Szprotawie” oraz „Rozbudowa dróg gminnych Nr 005947F, Nr 005943Fi Nr 005935F w Wiechlicach ” Etap I : - Rozbudowa ul. B. Kozaka i części ulicy Basztowej w (2+310 do km 2+710) w Szprotawie
Nazwa jednostki
Gmina Szprotawa
Adres
Zobacz
Lp56
Data publikacji
2020-06-19 09:19:03
Numer
552318-N-2020
Temat
Wykonanie robót budowlanych (remontu) w pracowni Europejskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gubinie, ul. Pułaskiego 1
Nazwa jednostki
Powiat Krośnieński
Adres
Zobacz
Lp57
Data publikacji
2020-06-19 10:07:09
Numer
552425-N-2020
Temat
Rozbudowa remizy OSP w Strużce – Etap I – budowa garażu
Nazwa jednostki
Gmina Bobrowice
Adres
Zobacz
Lp58
Data publikacji
2020-06-18 15:11:07
Numer
551938-N-2020
Temat
„Budowa grawitacyjnej sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz sieci wodociągowej w Zaborze, ul. Polna – Etap I”
Nazwa jednostki
Gmina Zabór
Adres
Zobacz
Lp59
Data publikacji
2020-06-18 14:55:34
Numer
552227-N-2020
Temat
„Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 5.621.000,00 zł (słownie: pięć milionów sześćset dwadzieścia jeden tysięcy złotych) z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego 2020 roku deficytu budżetu Gminy Strzelce Krajeńskie w wysokości 3.531.000,00 zł (słownie: trzy miliony pięćset trzydzieści jeden tysięcy złotych) i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 2.090.000,00 zł (słownie: dwa miliony dziewięćdziesiąt tysięcy złotych)”
Nazwa jednostki
Gmina Strzelce Krajeńskie
Adres
Zobacz
Lp60
Data publikacji
2020-06-18 09:52:11
Numer
Temat
Dostawa implantów ortopedycznych (ZP/N/05/20)
Nazwa jednostki
NZOZ Szpital im. prof. Z. Religi w Słubicach Sp. z o. o.
Adres
Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji