Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Bobrowice
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ogłoszenia

Szczegóły informacji

O G Ł O S Z E N I E

Informacja ogłoszona dnia 2015-11-27 10:01:47 przez Bartosz Dzień

Akapit nr 1 - brak tytułu

WÓJT GMINY BOBROWICE
 
 
 
O G Ł O S Z E N I E
 
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobrowice oraz przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany studium
 
 
 
Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1, 3, 4 i 5 w związku z art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o  udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Bobrowice uchwały nr VII/55/15 z dnia 29 września 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobrowice w granicach administracyjnych.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany studium w terminie do dnia 31 grudnia 2015 r. Wnioski mogą być składane w formie pisemnej do Wójta Gminy Bobrowice, adres: Urząd Gminy Bobrowice, Bobrowice 131, 66-627 Bobrowice, ustnie do protokołu w Urzędzie Gminy Bobrowice, pok. nr 17 w godzinach pracy urzędu, oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: .
Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko (ewentualnie nazwę) i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
 
 
 
 
                                                                                      WÓJT GMINY  BOBROWICE
                                                                                                             Marek Babul
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Bobrowice
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Katarzyna Nuckowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-11-27
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Katarzyna Nuckowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-11-27 10:01:36
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-11-27 10:01:47
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-11-27 10:01:47
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5136 raz(y)