ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

Stawki opłat za udostępnienie świetlic wiejskich na terenie Gminy Bobrowice

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2022-04-19 09:17:16 przez Ewelina Roszak

Załączniki