ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

Obwieszczenie Wójta Gminy Bobrowice o przeprowadzeniu procedury oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną w Wełmicach - gmina Bobrowice".

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2022-01-20 09:33:58 przez Iwona Gdowska

Załączniki