ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

Obwieszczenie Wójta Gminy Bobrowice o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną w Wełmicach - gmina Bobrowice".

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2022-01-20 09:30:54 przez Iwona Gdowska

Załączniki