ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

Posiedzenie komisji w dniu 26 stycznia 2022 r. godz. 10:00 - sala posiedzeń

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2022-01-11 13:53:44 przez Ewelina Roszak

Akapit nr - brak tytułu

Temat posiedzenia: Kontrola umowy na wykonanie boiska w Dychowie.