Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Bobrowice
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Szczegóły informacji

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wełmice – FDS edycja 2019

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2021-10-05 08:38:47 przez Bartosz Dzień

Akapit nr - brak tytułu

 
„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wełmice” – edycja 2019.
W 2019r. Gmina Bobrowice złożyła wniosek do Urzędu Wojewódzkiego o dofinansowanie zadania pn. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wełmice ze środków Funduszu Dróg Samorządowych, który został przekształcony w Rządowy Fundusz Dróg Samorządowych.
W grudniu 2020r. Wojewoda Lubuski podpisał z Gminą Bobrowice umowę na dofinansowanie inwestycji realizowanej w 2021r.
Celem zadania jest poprawa jakości oraz spójności sieci dróg publicznych oraz podniesienie bezpieczeństwa i komfortu wszystkich użytkowników ruchu drogowego.
Zakres zadania to wykonanie robót przygotowawczych, robót ziemnych, wykonanie podbudowy i nawierzchni drogowej, roboty wykończeniowe, elementy ulic prefabrykaty i oznakowanie.