ˆ

Ekran szczegółów informacji

Szczegóły informacji

Zapytanie ofertowe dot. dostosowania istniejących pomieszczeń na pomieszczenia mieszkalne na dz. o nr ewidencyjnym 319/2 w m. Bobrowice.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2022-02-26 08:47:27 przez Bartosz Dzień

Załączniki