ˆ

Ekran szczegółów informacji

Szczegóły informacji

Posiedzenie komisji w dniu 26 stycznia 2022 r. godz. 9:00 - sala posiedzeń

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2022-01-19 09:45:07 przez Ewelina Roszak

Akapit nr - brak tytułu

Temat posiedzenia: Omówienie materiałów na XXII Sesję Rady Gminy Bobrowice.