ˆ

Ekran szczegółów informacji

Szczegóły informacji

Posiedzenie komisji w dniu 17 czerwca 2021 r. godz. 8:00 - świetlica wiejska w Bobrowicach.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2021-06-09 13:41:35 przez Ewelina Roszak

Akapit nr - brak tytułu

Tematy posiedzenia:
  1. Zapoznanie się z informacją z wykonania budżetu gminy za rok 2020.
  2. Stypendia szkolne.