ˆ

Ekran szczegółów informacji

Szczegóły informacji

Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w 2020 roku.

Informacja ogłoszona dnia 2020-03-05 11:32:00 przez Bartosz Dzień

Akapit nr 1 - brak tytułu

Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w 2020 roku.
 
Informujemy, że na obszarze powiatu krośnieńskiego jest kontynuowana działalność
w zakresie świadczenia pomocy prawnej w Punktach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej
w Filii Powiatowego Urzędu Pracy w Gubinie (ul. Obrońców Pokoju 20) oraz w Starostwie Powiatowym w Krośnie Odrzańskim (ul. Piastów 10B).
 
Na porady prawne obowiązują zapisy.
 
I. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej:
Lokalizacja
Godziny udzielania porad
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
Krosno Odrzańskie
Starostwo Powiatowe
w Krośnie Odrzańskim, ul. Piastów 10B
13:00 – 17:00
11:00 – 15:00
11:00 – 15:00
13:00 – 17:00
11:00 – 15:00
 
 
II. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej/nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
Lokalizacja
Godziny udzielania porad
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
Gubin
Powiatowy Urząd Pracy Filia w Gubinie
ul. Obrońców Pokoju 20
13:00 – 17:00
11:00 – 15:00
11:00 – 15:00
13:00 – 17:00
11:00 – 15:00
 
Rezerwacji dokonuje się telefonicznie pod nr 507-025-963, od poniedziałku do piątku w godz. od 08:00 do 12:00.
            Z uwagi na fakt, że przy umawianiu wizyt przyjmuje się 1 godzinę na udzielenie jednej porady, umówiona godzina wizyty jest terminem orientacyjnym (może ulec przesunięciu), przy czym kolejność obsługi osób uprawnionych zostanie zachowana.
            Kobietom w ciąży udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością.
            Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej nieodpłatna pomoc prawna  i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.
            Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie (art. 4 ust. 2) przywołanej ustawy.
Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
1. Poinformowanie osoby fizycznej, zwanej osobą uprawnioną, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku  z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub,
2. Wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
3. Sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub,
4. Sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika  z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.
5. Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.
 
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu,  w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Bobrowice
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-03-05
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Beata Wasyłyk-Sosnowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-03-05 11:31:58
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Bartosz Dzień
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-03-05 11:32:00
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Bartosz Dzień
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-03-05 12:32:00
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
421 raz(y)