ˆ

Ekran szczegółów informacji

Szczegóły informacji

Dotyczy: stworzenia podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy budynku ośrodka zdrowia w Bobrowicach.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2019-05-28 11:04:08 przez Ewelina Roszak

Załączniki