ˆ

Ekran szczegółów informacji

Szczegóły informacji

INFORMACJA O UPRAWNIENIACH WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Informacja ogłoszona dnia 2014-04-24 09:49:45 przez Bartosz Dzień

Akapit nr 1 - brak tytułu

INFORMACJA O UPRAWNIENIACH WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
ZARZĄDZONE NA DZIEŃ 25 MAJA 2014R.
Podaje się do wiadomości wyborców, że zgodnie z art. 37a Kodeksu wyborczego wyborca niepełnosprawny wpisany do rejestru wyborców                 w Gminie Bobrowice ma prawo do uzyskania informacji o:
1) terminie wyborów oraz godzinach głosowania;
2) właściwym dla siebie okręgu wyborczym i obwodzie głosowania;
3) lokalach obwodowych komisji wyborczych przystosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, znajdujących się najbliżej miejsca zamieszkania wyborcy niepełnosprawnego;
4) warunkach dopisania wyborcy niepełnosprawnego do spisu wyborców   w obwodzie głosowania, w którym znajduje się lokal obwodowej komisji wyborczej przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych;
5) komitetach wyborczych biorących udział w wyborach oraz zarejestrowanych kandydatach i listach kandydatów;
6) warunkach oraz formach głosowania.
Informacje powyższe przekazywane są wyborcy niepełnosprawnemu, na jego wniosek przez upoważnionego pracownika UG – Wiolettę Skrycką – telefonicznie (tel. 68 39 92 26) lub w drukowanych materiałach informacyjnych, w tym w formie elektronicznej. We wniosku, o którym mowa, wyborca podaje nazwisko imię (imiona) oraz adres stałego zamieszkania. Informacje te są także udostępniane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) Gminy Bobrowice -  zakładce „WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO”  www.bip.bobrowice.pl
TERMINY DOTYCZĄCE UPRAWNIEŃ WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH:
• do dnia 5 maja br. (poniedziałek) przyjmowane są zgłoszenia wyborców niepełnosprawnych o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r.                       o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - dotyczące zamiaru głosowania korespondencyjnego;
• do dnia 12 maja br. (poniedziałek) wyborca niepełnosprawny może złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych; (Obwód Nr 2 – Szkoła Podstawowa w Dychowie)
• do dnia 12 maja br. (poniedziałek) wyborca niepełnosprawny może zgłosić zamiar głosowania w lokalu wyborczym przy użyciu nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’ a;
• do dnia 15 maja br. (czwartek) można składać wnioski o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania (dotyczy wyborców niepełnosprawnych o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 75 lat).
• w dniu 23 maja br. (piątek) upływa termin złożenia Wójtowi Gminy Bobrowice oświadczenia o cofnięciu pełnomocnictwa. Po tym terminie oświadczenie takie można złożyć obwodowej komisji wyborczej w dniu głosowania tj. 25 maja 2014r. pod warunkiem, że pełnomocnik nie oddał jeszcze głosu.
SPIS WYBORCÓW:
• od dnia 5 maja br. do dnia 19 maja br. udostępniony będzie w Urzędzie Gminy Bobrowice, Bobrowice 131; pokój nr 7 (parter) do wglądu SPIS WYBORCÓW; w godzinach pracy Urzędu od 8.00-15.00 od poniedziałku do piątku;
Czynności wykonywane są w godzinach pracy Urzędu Gminy Bobrowice, Bobrowice 131; (8.00 – 15.00) od poniedziałku do piątku;
Więcej informacji na stronie BIP zakładce „WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO” WWW.bip.bobrowice.pl
Bobrowice, dnia  24 kwietnia 2014r.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Bobrowice
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Beata Wasyłyk-Sosnowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-04-24
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Beata Wasyłyk-Sosnowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-04-24 09:49:42
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Bartosz Dzień
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-04-24 09:49:45
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Bartosz Dzień
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-04-24 09:49:45
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5661 raz(y)