Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Bobrowice
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Rejestry, ewidencje

Szczegóły informacji

Rejestry i ewidencje udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Bobrowice

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2013-01-17 11:18:31 przez Bartosz Dzień

Akapit nr - brak tytułu

Rejestr działalności regulowanej
 
Rejestr informacji o środowisku

Prowadzony na podstawie art. 19 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. nr 25 poz. 150).
 

Rejestr instytucji kultury

Prowadzony na podstawie art. 14 ust.1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz.U. z 2012 r. poz. 189).