ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2022-09-20
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawie dodatku dla gospodarstw domowych
Nr aktu prawnego
69/22
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2022-09-20
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobrowicach do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku dla gospodarstw domowych
Nr aktu prawnego
68/22
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2022-09-12
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie uzgodnienia wysokości opłat za posiłki w Zespole Szkół Samorządowych w Dychowie
Nr aktu prawnego
66/22
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2022-09-07
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2022
Nr aktu prawnego
65/22
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2022-09-06
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Bobrowice na 2022 r.
Nr aktu prawnego
XXVI/324/22
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2022-09-06
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bobrowice na lata 2022-2026
Nr aktu prawnego
XXVI/323/22
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2022-09-06
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Krośnieńskiego
Nr aktu prawnego
XXVI/322/22
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2022-09-06
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli
Nr aktu prawnego
XXVI/321/22
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2022-09-06
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Bobrowice na rok szkolny 2022/2023
Nr aktu prawnego
XXVI/320/22
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2022-09-06
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie skargi na bezczynność dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bobrowicach
Nr aktu prawnego
XXVI/319/22
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji