ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2021-05-07
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Bobrowice, oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
Nr aktu prawnego
29/21
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2021-05-05
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań, w tym do wydawania zaświadczeń o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego
Nr aktu prawnego
28/21
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2021-04-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2021
Nr aktu prawnego
27/21
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2021-04-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie zmiany koordynatora ds. dostępności w Urzędzie Gminy Bobrowice
Nr aktu prawnego
26/21
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2021-04-27
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu
Nr aktu prawnego
25/21
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2021-04-13
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Bobrowicach oraz określenia regulaminu konkursu
Nr aktu prawnego
24/21
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2021-03-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2021
Nr aktu prawnego
23/21
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2021-03-24
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalania maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Bobrowice w roku 2021
Nr aktu prawnego
22/21
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2021-03-24
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Bobrowice, oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i najmu.
Nr aktu prawnego
21/21
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2021-03-17
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie określenia sposobu wykonywania uchwał rady gminy
Nr aktu prawnego
19/21
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji