ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2023-03-09
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do oddania w najem/dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Bobrowice oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu/dzierżawy
Nr aktu prawnego
21/23
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2023-03-08
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalania maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Bobrowice w roku 2023
Nr aktu prawnego
20/23
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2023-03-06
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2023
Nr aktu prawnego
19/23
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2023-03-01
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu realizowanych w 2023 r.
Nr aktu prawnego
18/23
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2023-02-22
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2023
Nr aktu prawnego
17/23
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2023-02-21
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do oddania w najem/dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Bobrowice oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu/dzierżawy
Nr aktu prawnego
16/23
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2023-02-10
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert na realizację zadań pożytku publicznego w 2023 r. oraz ustalenia regulaminu pracy komisji konkursowej
Nr aktu prawnego
15/23
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2023-02-01
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2023
Nr aktu prawnego
14/23
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2023-01-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Bobrowice na 2023 r.
Nr aktu prawnego
XXX/354/23
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2023-01-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie skargi na Wójta Gminy Bobrowice
Nr aktu prawnego
XXX/353/23
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji