Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Bobrowice
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 81
Data podjęcia
2019-12-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Bobrowice na rok 2019
Nr aktu prawnego
VIII/106/19
Status
Obowiązujący
Lp: 82
Data podjęcia
2019-12-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Bobrowice na lata 2019-2025
Nr aktu prawnego
VIII/105/19
Status
Obowiązujący
Lp: 83
Data podjęcia
2019-12-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2019
Nr aktu prawnego
VIII/104/19
Status
Obowiązujący
Lp: 84
Data podjęcia
2019-12-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bobrowicach
Nr aktu prawnego
VIII/103/19
Status
Obowiązujący
Lp: 85
Data podjęcia
2019-12-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Bobrowice
Nr aktu prawnego
VIII/102/19
Status
Obowiązujący
Lp: 86
Data podjęcia
2019-12-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Bobrowice na rok 2020
Nr aktu prawnego
VIII/101/19
Status
Obowiązujący
Lp: 87
Data podjęcia
2019-12-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Bobrowice na rok 2020
Nr aktu prawnego
VIII/100/19
Status
Obowiązujący
Lp: 88
Data podjęcia
2019-12-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bobrowice dla terenów w obrębach: Barłogi, Bobrowice i Chojnowo
Nr aktu prawnego
VIII/99/19
Status
Obowiązujący
Lp: 89
Data podjęcia
2019-12-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
Nr aktu prawnego
VIII/98/19
Status
Obowiązujący
Lp: 90
Data podjęcia
2019-12-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Turystyki, kultury i ochrony środowiska na 2020 r.
Nr aktu prawnego
VIII/97/19
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji