Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Bobrowice
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 51
Data podjęcia
2020-02-18
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie nadania statutu sołectwa Brzezinka
Nr aktu prawnego
IX/117/20
Status
Obowiązujący
Lp: 52
Data podjęcia
2020-03-02
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalania maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Bobrowice w roku 2020
Nr aktu prawnego
20/20
Status
Obowiązujący
Lp: 53
Data podjęcia
2020-03-02
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie wyznaczenia nauczyciela do pełnienia zastępstwa za dyrektora Szkoły Podstawowej w Bobrowicach oraz udzielenia pełnomocnictwa
Nr aktu prawnego
19/20
Status
Obowiązujący
Lp: 54
Data podjęcia
2020-02-27
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie określenia sposobu wykonywania uchwał rady gminy
Nr aktu prawnego
18/20
Status
Obowiązujący
Lp: 55
Data podjęcia
2020-02-27
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu realizowanych w 2020 r.
Nr aktu prawnego
17/20
Status
Obowiązujący
Lp: 56
Data podjęcia
2020-02-27
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym i budynkiem gospodarczym na działce nr 202/1 położonej w miejscowości Bronków 32 w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy, stanowiącej własność Gminy Bobrowice oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
Nr aktu prawnego
16/20
Status
Obowiązujący
Lp: 57
Data podjęcia
2020-02-27
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie i dzierżawę nieruchomości stanowiących własność gminy Bobrowice
Nr aktu prawnego
15/20
Status
Obowiązujący
Lp: 58
Data podjęcia
2020-02-27
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2020
Nr aktu prawnego
14/20
Status
Obowiązujący
Lp: 59
Data podjęcia
2020-02-18
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie nadania statutu sołectwa Bronków
Nr aktu prawnego
IX/116/20
Status
Obowiązujący
Lp: 60
Data podjęcia
2020-02-18
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie nadania statutu sołectwa Bobrowice
Nr aktu prawnego
IX/115/20
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji