Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Bobrowice
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 91
Data podjęcia
2020-02-12
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Bobrowice, oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
Nr aktu prawnego
13/20
Status
Obowiązujący
Lp: 92
Data podjęcia
2020-02-10
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonymi na dzień 10 maja 2020 r.
Nr aktu prawnego
12/20
Status
Obowiązujący
Lp: 93
Data podjęcia
2020-02-11
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie powołania składu oraz nadania regulaminu pracy Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków w Dychowie
Nr aktu prawnego
11/20
Status
Obowiązujący
Lp: 94
Data podjęcia
2020-02-06
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert na realizację zadań pożytku publicznego w 2020 r. oraz ustalenia regulaminu pracy komisji konkursowej
Nr aktu prawnego
10/20
Status
Obowiązujący
Lp: 95
Data podjęcia
2020-01-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Bobrowice, a także kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
Nr aktu prawnego
9/20
Status
Obowiązujący
Lp: 96
Data podjęcia
2020-01-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Bobrowice, a także kryteriów branych pod uwagę oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
Nr aktu prawnego
8/20
Status
Obowiązujący
Lp: 97
Data podjęcia
2020-01-27
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2020
Nr aktu prawnego
7/20
Status
Obowiązujący
Lp: 98
Data podjęcia
2020-01-24
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 89, położonej w Janiszowicach, stanowiącą własność Gminy Bobrowice oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Nr aktu prawnego
6/20
Status
Obowiązujący
Lp: 99
Data podjęcia
2020-01-17
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie uzgodnienia opłat za posiłki w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Bobrowicach
Nr aktu prawnego
5/20
Status
Obowiązujący
Lp: 100
Data podjęcia
2020-01-16
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących statutów sołectw Gminy Bobrowice
Nr aktu prawnego
4/20
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji