Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Bobrowice
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ekran listy informacji

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2020-05-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2020-2022
Nr aktu prawnego
39/20
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2020-05-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie zamknięcia placówki wsparcia dziennego - Gminnej Świetlicy „Promyk” w Bobrowicach
Nr aktu prawnego
38/20
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2020-05-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie raportu o stanie gminy Bobrowice za 2019 r.
Nr aktu prawnego
37/20
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2020-05-26
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie zmiany składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
Nr aktu prawnego
36/20
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2020-05-26
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu
Nr aktu prawnego
35/20
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2020-05-19
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2020
Nr aktu prawnego
34/20
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2020-05-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie systemu stałego dyżuru Gminy Bobrowice
Nr aktu prawnego
33/20
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2020-05-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 475/42, położonej w Bobrowicach, stanowiącą własność Gminy Bobrowice oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Nr aktu prawnego
32/20
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2020-05-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Bobrowice, oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
Nr aktu prawnego
31/20
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2020-04-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie określenia sposobu wykonywania uchwał rady gminy
Nr aktu prawnego
30/20
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji