ˆ

Ekran listy informacji

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2021-11-25
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, prawa własności nieruchomości Gminy Bobrowice, położonej w miejscowości Strużka oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
Nr aktu prawnego
73/21
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2021-11-15
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2021
Nr aktu prawnego
72/21
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2021-11-15
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie wyboru długości okresu wyliczenia relacji określonych w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych
Nr aktu prawnego
71/21
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2021-11-08
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Bobrowice, oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
Nr aktu prawnego
70/21
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2021-10-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Bobrowice na lata 2022-2025 z perspektywą do roku 2029”
Nr aktu prawnego
XX/262/21
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2021-10-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Bobrowice na 2021 r.
Nr aktu prawnego
XX/261/21
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2021-10-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
Nr aktu prawnego
XX/260/21
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2021-10-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bobrowicach
Nr aktu prawnego
XX/259/21
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2021-10-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Strużce
Nr aktu prawnego
XX/258/21
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2021-10-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
Nr aktu prawnego
XX/257/21
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji