ˆ

Ekran listy informacji

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2023-01-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Bobrowice na 2023 r.
Nr aktu prawnego
XXX/354/23
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2023-01-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie skargi na Wójta Gminy Bobrowice
Nr aktu prawnego
XXX/353/23
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2023-01-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego zmieniającej uchwałę w sprawie wyznaczenia obszaru chronionego krajobrazu „Dolina Bobru”
Nr aktu prawnego
XXX/352/23
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2023-01-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy oraz w sprawie określenia warunków odpłatności za przyznaną pomoc dla osób w ramach Wieloletniego Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
Nr aktu prawnego
XXX/351/23
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2023-01-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania na lata 2019-2023
Nr aktu prawnego
XXX/350/23
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2023-01-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie ustanowienia programu osłonowego w Gminie Bobrowice w ramach rządowego programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023
Nr aktu prawnego
XXX/349/23
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2023-01-20
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2023
Nr aktu prawnego
10/23
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2023-01-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie zmiany składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bobrowicach
Nr aktu prawnego
12/23
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2023-01-20
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia Planu operacyjnego ochrony przed powodzią Gminy Bobrowice
Nr aktu prawnego
11/23
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2023-01-20
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Bobrowice, a także kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
Nr aktu prawnego
9/23
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji