ˆ

Ekran szczegółów informacji

Szczegóły informacji

XX/251/18

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: nie dotyczy

Kadencja: 2014-2018

Data wejścia w życie: 2018-02-28

Data podjęcia/podpisania: 2018-02-28

Tytuł aktu:

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bobrowice w 2018 roku

Załączniki