ˆ

Ekran listy informacji

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 81
Data podjęcia
2022-03-22
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2022
Nr aktu prawnego
24/22
Status
Obowiązujący
Lp: 82
Data podjęcia
2022-03-16
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawie jednorazowego świadczenia pieniężnego, a także do wydawania w tych sprawach decyzji
Nr aktu prawnego
23/22
Status
Obowiązujący
Lp: 83
Data podjęcia
2022-03-16
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 207/1 położona w miejscowości Prądocinek, stanowiąca własność Gminy Bobrowice oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
Nr aktu prawnego
22/22
Status
Obowiązujący
Lp: 84
Data podjęcia
2022-03-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2022
Nr aktu prawnego
21/22
Status
Obowiązujący
Lp: 85
Data podjęcia
2022-03-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalania maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Bobrowice w roku 2022
Nr aktu prawnego
20/22
Status
Obowiązujący
Lp: 86
Data podjęcia
2022-03-07
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu realizowanych w 2022 r.
Nr aktu prawnego
19/22
Status
Obowiązujący
Lp: 87
Data podjęcia
2022-03-03
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2022
Nr aktu prawnego
18/22
Status
Obowiązujący
Lp: 88
Data podjęcia
2022-02-23
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2022
Nr aktu prawnego
17/22
Status
Obowiązujący
Lp: 89
Data podjęcia
2022-02-17
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert na realizację zadań pożytku publicznego w 2022 r. oraz ustalenia regulaminu pracy komisji konkursowej
Nr aktu prawnego
16/22
Status
Obowiązujący
Lp: 90
Data podjęcia
2022-02-10
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę i najem nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Bobrowice, oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i najmu
Nr aktu prawnego
15/22
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji